Kvalitetssikring

Apostrof Translations er fast besluttet på at levere kompromisløs kvalitet. Hos mig er godt sprog, korrekt retskrivning og tegnsætning samt ensartet terminologi og stil selvfølgeligheder.

Hvorfor er godt sprog vigtigt?

Godt sprog er en forudsætning for god kommunikation. Stave-, tegnsætnings- og slåfejl, uhensigtsmæssige formuleringer og inkonsekvent brug af begreber forstyrrer formidlingen af budskabet og kan i sidste ende påvirke virksomhedens bundlinje negativt.

Et godt sprog uden forstyrrende elementer sikrer ikke kun en effektiv formidling af budskabet, men portrætterer ligeledes afsenderen som professionel, seriøs og troværdig.

Modersmålsoversættelse

En oversættelse bliver som hovedregel bedst, når den laves af en oversætter, der har målsproget som sit modersmål. Endvidere er det en fordel, at oversætteren er bosat i det land, hvor modersmålet tales.

Apostrof Translations har basis i Danmark og leverer udelukkende modersmålsoversættelser til dansk.
Trados

Apostrof Translations anvender oversættelsesværktøjet Trados, som gør det muligt at lagre og genbruge oversatte termer og sætninger. Dette sikrer en ensartet terminologi og stil – også når der er mange om opgaven – samt øger effektiviteten og sikrer dermed en mere fordelagtig pris.

Grundig korrektur

Ingen oversættelse sendes til kunden, uden at der er læst korrektur på arbejdet ad flere omgange og med forskellige synsvinkler. Dette er med til at sikre en høj kvalitet.

Gensidigt samarbejde

Den gode oversættelse er et produkt af et godt samarbejde mellem oversætteren og kunden.

Tekster med et højt specialiseringsniveau indeholder mange specifikke fagudtryk og 'indforstået snak', som ikke kan slås op i ordbøgerne, og ingen oversætter kan være ekspert på alle fagområder.

Derfor er det vigtigt, at kunden afsætter tid til at besvare spørgsmål, forklare fagtermer og udlevere relevant referencemateriale, som fx tidligere oversættelser og firmainterne ordlister. Således sikres et optimalt resultat.
Apostrof Translations - meretehvas@gmail.com - (+45) 22 28 95 00