Priser

Ikke to opgaver er ens, og derfor er det ikke muligt at opgive en fast enhedspris.

Prisen på den færdige oversættelse afhænger dels af tekstens sværhedsgrad og den ønskede leveringstid, dels af, hvilket format udgangsteksten foreligger i. Det har fx stor betydning, om teksten kan bearbejdes direkte, som fx i Word, eller om jeg modtager et format, der er mere tungt at arbejde med og kræver efterfølgende opsætning.

Endvidere ydes der rabat på tekst, der indgår i gentagne og/eller tidligere oversatte segmenter, når der arbejdes i Trados. Heraf følger, at jo mere man tidligere har fået oversat, jo billigere bliver de efterfølgende oversættelser.

For oversættelsesopgaver opgives prisen som en fast ordpris. Hvis teksten er elektronisk, optælles ordene i udgangsteksten. Alternativt optælles ordene i den oversatte tekst.

For meget små oversættelsesopgaver gælder en mindstepris. Denne mindstepris anvendes dog ikke over for faste kunder, der løbende sender opgaver.

Prisen for korrekturopgaver beregnes som timepris.
Apostrof Translations - meretehvas@gmail.com - (+45) 22 28 95 00